1. مهسا رزم گر , سیدعلی کیمیایی , ایمان الله بیگدلی , اثربخشی مشاوره¬ی¬ حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر مشکلات رفتار‌های درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده‌ی کودکان خیابانی شهر مشهد , دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
  2. علی اعظم رجبیان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ایمان الله بیگدلی , مقایسه حافظه کاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی , کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
  3. علی اعظم رجبیان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , ایمان الله بیگدلی , مقایسه انعطاف‎پذیری شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی , کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱ , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
  4. سعیده خسروی , ایمان الله بیگدلی , مهرداد مظاهری دشت ارژندی , اثر سرنخ پس گستر بر بازشناسی اطلاعات در حافظه دیداری , سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
  5. فرشته امیرزاده گرو , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی , مقایسه کنش های اجرای بزرگسلان دارای نشانگان کندی زمان شناختی و بهنجار , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
  6. فرشته امیرزاده گرو , علی مشهدی , ایمان الله بیگدلی , بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی بزرگسالان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سطح شهر مشهد , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی ، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶